Донирајте

Банкарска Трансакција

Донации преку директна банкарска трансакција на нашата сметка во Северна Македонија (префериран метод за донации во Северна Македонија):

  • Примач: PENDA AEP Tetove
  • Број на трансакциска сметка: 270071950440139

Донации преку SEPA трансфер на сметка на сестринската организација на ПЕНДА во Германија (префериран метод за донации од ЕУ).

  • Примател: Penda Assoziation für Ausbildung e.V.
  • IBAN: DE56 7008 0000 0666 7624 00
  • BIC: DRESDEFF700
  • Поштенски Код: 81925
  • Земја: Germany

Исто така можете да донирате меѓународно со вашата кредитна картичка користејќи го методот на Електронски Трансфер подолу.

Електронски Трансфер