Apliko

Asociacioni për Edukim Penda bën thirrje studentëve universitarë dhe maturantëve të shkollave të mesme nga Republika e Maqedonisë së Veriut të aplikojnë në konkursin e bursave për vitin akademik 2020/2021. Këtë vit asociacioni do të shpërndajë një numër të caktuar bursash në vlerë prej 450 EUR. Bursat do t’u jepen studentëve të suksesshëm që kanë nevojë për mbështetje financiare.   Një aplikim i plotë duhet të përmbajë këta dokumente:

  1. Formular i plotësuar me të dhënat e kandidat-es/it
  2. Letër motivimi / Deklaratë personale që arsyeton nevojën e kandidat-es/it për bursë (max: 1 faqe)
  3. Letër rekomandimi prej një mësimdhënësi ose punëdhënësi që e njeh kandidat-en/in (max: 1 faqe)
  4. Transkripta apo dëftesa zyrtare e kandidat-es/it ku mund të shihen notat e lëndëve dhe nota mesatare
  5. Dokument zyrtar që vërteton nevojen për mbështetje financiare
  6. Dokumente tjera shtesë që mbështesin aplikimin e kandidat-es/it

Aplikimi duhet te kryhet më se voni deri më 31 gusht 2020 nëpermjet ueb faqes së Penda-së në: https://forms.gle/1Mk8TdZs2yjpv4Ms5

Pasi aplikimi juaj kalon fazën e parë të selektimit, aplikanti do të ftohet në intervistë.

Për pyetje shtesë mund te shkruani tek adresa: contact@penda.org.mk.

Bordi Drejtues i Asociacionit për Edukim Penda
Tetovë, korrik 2020

 

Menu