Втор Состанок на Одборот

На 24 Јуни 2017 во Тетово, Македонија, ПЕНДА го одржа својот втор состанок на Одборот на кој учествуваа мнозинството членови на одборот. На овој состанок разговаравме на различни теми поврзани со нашата организација, главно фокусирајќи се на претстојните чекори во врска со регистрација и дизајнирање веб-страница за ПЕНДА.