Takimi i dytë i bordit

Me 24 Qershor 2017 në Tetovë, Maqedoni, PENDA realizoi takimin e dytë të bordit në të cilin morën pjesë shumica e anëtarëve të bordit. Në këtë takim diskutuam tema të ndryshme në lidhje me organizatën tonë, duke i vënë theks të veçantë hapave të ardhshme në lidhje me regjistrimin dhe dizajnimin e web faqes së Penda-s.