Официјално Е!

Со задоволство објавуваме дека од 24 Март 2017, ПЕНДА е официјално регистрирана како невладина организација во државните органи на Република Македонија. Нашиот статут, на албански и македонски јазик, можете да го најдете во делот Официјални Документи на страницата За Нас.

Официјално Е!