Zyrtare!

Me shumë kënaqësi ju njoftojmë se nga 24 Marsi i vitit 2017 PENDA zyrtarisht është e regjistruar si organizatë joqeveritare në autoritetet shtetërore të Republikës së Maqedonisë. Statutin tonë në gjuhën shqipe dhe maqedonase mund ta gjeni në seksionin Dokumentet Oficiale të faqes Rreth nesh.