На 29 Декември 2016 во Тетово, Македонија, ПЕНДА го одржа својот првичен состанок на Одборот каде учествуваа мнозинството членови на Одборот. На овој состанок разговаравме за организациските аспекти на ПЕНДА и се согласивме да ги превземеме првичнте чекори кон регистрирање и формализирање на нашето здружение. Потоа, врз основа на претходни изборни резултати, Ментар Махмуди и Агон Мемеди беа назначени како претседател и потпретседател на здружението.

Првичен Состанок на Одборот 29 Декември 2016 во Тетово
Првичен Состанок на Одборот 29 Декември 2016 во Тетово

Мени