Првичен Состанок на Одборот

На 29 Декември 2016 во Тетово, Македонија, ПЕНДА го одржа својот првичен состанок на Одборот каде учествуваа мнозинството членови на Одборот. На овој состанок разговаравме за организациските аспекти на ПЕНДА и се согласивме да ги превземеме првичнте чекори кон регистрирање и формализирање на нашето здружение. Потоа, врз основа на претходни изборни резултати, Ментар Махмуди и Агон Мемеди беа назначени како претседател и потпретседател на здружението.

Првичен Состанок на Одборот 29 Декември 2016 во Тетово
Првичен Состанок на Одборот 29 Декември 2016 во Тетово