Takimi i parë i bordit

Me 29 Dhjetor 2016, në Tetovë, Maqedoni, PENDA realizoi takimin inicues të bordit në të cilin morën pjesë shumica e anëtarëve të bordit.  Në këtë takim diskutuam për aspektet organizative të PENDA-s dhe vendosëm për ndërmarjen e hapave të para drejtë regjistrimit dhe formalizimit të organizatës sonë si një etnitet legal. Gjithashtu, duke u bazuar në rezultatet e votimeve të mëparshme, Mentar Mahmudi u zgjodh kryetar ndërsa Agon Memedi nënkryetar i organizatës.

Takimi i parë i bordit, 29 Dhjetor 2016.