Четврти Состанок на Одбор

На 3 Јануари 2020, во Тетово, ПЕНДА го одржа четвртиот состанок на одборот каде присуствуваа мнозинството членови на одборот и членови на собранието. Меѓу разни теми на дискусија, членовите разговараа околу финансискиот извештај за 2019 година, прифаќање на нови членови на собрание, новости околу сестринската организација на ПЕНДА во Германија, и претстојните активности за 2020.

Четврти Состанок на Одбор
Четврти Состанок на Одбор 3 Јануари 2020