Takimi i katërt i bordit

Me 3 Janar 2020 në Tetovë, PENDA realizoi takimin e katërt të bordit në të cilin morën pjesë shumica e anëtarëve të bordit dhe anëtarë të asemblesë. Në mes tjerash, në këtë takim u diskutua rreth raportit financiar për vitin 2019, zgjërimit të anëtarësisë së asemblese, progresi në lidhje me organizatën simotër të Penda-s ne Gjermani, dhe aktivitetet për vitin 2020.