Годишен извештај за 2022

Драги членови, донатори и подржувачи на ПЕНДА,

Благодарение на Вашата дарежливост, во 2022 собравме €16,460, и ние успеавме да доделиме стипендии на 23 одлични студенти на кои им беше потребна помош.

Во духот на транспарентност и заедничка доверба, имаме прикачено презентација која накратко ги прикажува нашите активности и достигнувања за 2022, и која ја опишува финансиската состојба на организацијата.

Ви благодариме за Вашата поддршка и за можностите кои ги создавате за нашите стипендисти!

Со почит,

Асоцијација за Едукација, ПЕНДА

Линк до извештајот