Награди за победниците на XXIV Математичка Олимпијада

Асоцијација за Едукација ПЕНДА ги награди најуспешните ученици на XXIV Математичка Олимпијада организирана помеѓу 17-19 Мај во Клина, Косово. 

Елмедина Абдулахи, член на Одборот, ја претставуваше нашата организација на овој настан, и им ги додели наградите на победниците.

Врз основа на нивното рангирање, победниците на овој натпревар беа наградени со чекови во парична вредност од по 5000, 4000 и 3000 ден.

Организаторите на овој настан срдечно го пречекаа овој дарежлив чин на ПЕНДА, кој беше позитивно пречекан и од страна на учениците.

ПЕНДА им посакува многу успех на учениците кои учествуваа, и ги поттикнува да продолжат во своите напори.

Исто така сакаме да им се заблагодариме и на организаторите на овој настан, Ревиста ПЛУС, кои преку две децении придонесуваат за и го подржуваат развојот на талентираните ученици по математика во Албанија, Косово и Северна Македонија.

Подолу е целосен список на наградени студенти:

Добитници од IX одделение:

Виољ Гуда

Сабрина Аљуши

Теди Калцо 

Нијада Кацмоли

Добитници од VIII одделение:

Љум Јерлиу

Сахра Јахији

Шпетим Демири

Добитници од VII одделение:

Ерина Цолаку

Ириан Кулици

Ленд Калемаси