Asociacioni per Edukim “Penda” mbajti mbledhjen e pare te asemblese per vitin 2020.

Me 1 shtator 2020, Asociacioni per Edukim “Penda” mbajti mbledhjen e pare te asemblese per vitin 2020.

Per arsye te rrethanave aktuale asambleja u organizaua ne forme virtuale. Ne kete mbledhje moren pjese shumica e anetaresise se organizates.

Mentar Mahmudi dhe Agon Memedi ne cilesine e kryetarit dhe nenkryetarit te organizates, respektivisht i raportuan anetaresise per aspekte te ndryshme te punes se organizates, duke perfshire ketu edhe raportin financiar, shperndarjen e bursave, suksesin e bursisteve te deritanishem, e tjere.

Gjate kesaj mbledhje, gjithashtu u zhvilluan diskutime te frytshme ne lidhje me krijimin e trupave te ri mbrenda organizates, funksionin e tyre dhe aktivitetet e rradhes te organizates.