Komisioni Intervistues i Asociacionit per Edukim “Penda” perfundoi intervistimin e kandidateve per shperndarjen e bursave per vitin akademik 2020/2021.

Me 19 shtator 2020, Komisioni Intervistues i Asociacionit per Edukim “Penda” perfundoi intervistimin e kandidateve per shperndarjen e bursave per vitin akademik 2020/2021.

Per shkak te rrethanave aktuale, intervistat u zhvilluan online dhe me prezence fizike ne perputhshmeri me masat kunder COVID-19.

Gjithesej u intervistuan 36 studente gjate tre diteve: e merkure, e enjte, dhe e shtune.

Studentet te cilet kane kaluar fazen e intervistimit dhe do te perzgjidhen si fitues te bursave per vitin akademik 2020/2021 do te informohen ne ditet ne vijim.

Njeherit e falenderojme Universitetin e Evropes Juglindore (South East European University (SEEU)) qe hapi dyert e veta dhe mundesoi realizimin e ketyre intervistave.

-Asociacioni per Edukim “Penda”