Lista e bursisteve 2020

20 studentët, fitues të bursës të Asociacionit për Edukim “Penda” për vitin akademik 2020/2021 janë (pa ndonjë radhitje të veçantë):

– Alejna Beqiri, Gostivar

– Ëndra Ademi, Gostivar

– Arita Jonuzi, Tetovë

– Blenda Selimi, Gostivar

– Blerta Beqiri, Dibër

– Blerina Seferi, Kumanovë

– Arta Podgragja, Shkup

– Shpëtim Ciriku, Prishtinë

– Sofija Ignatovska, Tetovë

– Blerta Iljazi, Tetovë

– Esma Rustemi Saliu, Shkup

– Fisnik Xhelili, Tetovë

– Sara Feta, Shkup

– Ardita Ibraimi, Tetovë

– Rufije Loku, Kaçanik

– Suhejla Idrizi, Tetovë

– Lisa Spaho, Ohër

– Hamit Kamberi, Tetovë

– G. I. (studenti dëshiroi të angelet anonim)

– M. Ç. (studenti dëshiroi të angelet anonim)

Është kënaqësi e veçantë që do të kontribuojmë në arsimin e këtyre studentëve të shkëlqyeshëm.

Njëherit me këtë kemi përmbyllur ciklin e IV të shpërndarjes së bursave nga Asociacioni për Edukim “Penda”.

Pas katër vitesh punë vullnetare të palodhshme, kemi arritur të krijojmë një platformë nëpërmjet të së cilës dashamirë të arsimit, artit, kulturës dhe shkencës mund të përkrahin studentë të shkëlqyeshëm që studiojnë në fusha të ndryshme dhe kanë nevojë për përkrahje.

I falënderojmë të gjithë donatorët për përkrahjen e tyre, me shpresë që rradhët tona të zgjërohen, dhe të përkrahim edhe më tepër studentë në të ardhmen.

Asociacioni për Edukim “Penda”