Takimi i tretë i bordit

Me 29 Dhjetor 2017 në Tetovë, Maqedoni, PENDA realizoi takimin e tretë të bordit në të cilin morën pjesë shumica e anëtarëve të bordit. Në këtë takim, kryetari Mentar Mahmudi njoftoi anëtarët e bordit në lidhje me progresin e aktiviteteve të realizuara gjatë vitit 2017. Gjithashtu, bashkërisht vendosëm hapat të cilat duhet të ndërmeren gjatë vitit 2018, kryesisht të fokusuara në donacionet dhe bursat që do të jepen.